Privacy overeenkomst

Bij BZEN zijn we toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.
Deze mededeling beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en hoe we uw persoonsgegevens veilig bewaren.

Dit beleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij over u als natuurlijk persoon verwerken. Dit beleid is niet van toepassing indien wij anonieme of zakelijke gegevens verwerken.

BZEN houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU, evenals de andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens is BZEN SPRL, gevestigd in Sprimont, België. De beheerder van de persoonsgegevens verzameld bij de testrijders is de BZEN SPRL, geregistreerd te Sprimont, België. De verwerking van de persoonsgegevens zal gebeuren volgens de regels van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Veiligheid van gegevens

BZEN hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens in alle vertrouwelijkheid. Teneinde manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, werken wij voortdurend aan de verbetering van onze veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van de integratie van nieuwe beschikbare technologieën.

Overdracht van gegevens

Onze site is volledig in overeenstemming met de GDPR-verordening. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming.

Data analysis tools

Wij gebruiken verschillende analysetools om onze website voortdurend te optimaliseren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van onze website door bezoekers meten. Dit stelt ons in staat de interesses van onze bezoekers beter te begrijpen en onze diensten te verbeteren.

Hulpmiddelen voor gegevensanalyse

Om fietsen of accessoires op onze e-shop te kopen, moet u zich registreren met uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel bedrijfsgegevens. In geval van aankoop zullen de nodige gegevens worden doorgegeven aan de verzendingspartner die belast is met de levering van de goederen. Hetzelfde gebeurt met de financiële instelling die belast is met de uitvoering van uw betaling Deze bedrijven mogen uw gegevens alleen gebruiken voor het leveren van de goederen of voor het uitvoeren van de transactie en voor geen enkel ander doel.

Commerciële informatie - Nieuwsbrief

U hebt de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven en in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de verzending van commerciële en marketinginformatie per e-mail. Via de nieuwsbrief informeren wij u over onze laatste aanbiedingen (bijvoorbeeld nieuws, promoties, enz.).

1. Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die wij via onze e-mail inschrijfsystemen verwerken zijn onder andere:

 • Identificatiegegevens: e-mailadres,
 • Gegevens over uw interesses en behoeften: productvoorkeuren, frequentie van e-mailontvangst, taal,
 • Abonnementsgedrag: tijdstip van registratie en aflevering, openen van e-mail, klikken op links in e-mail, gebruik van favoriete toestel(len) en e-mailclient(en),
 • Beheer van de relatie met onze abonnees: Wij kunnen u vragen om feedback over onze producten en diensten en deze gebruiken om ons aanbod te verbeteren.


2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om:

 • U e-mailnieuwsbrief te sturen met ons commerciële aanbod
 • U te helpen met uw inschrijving in geval van problemen
 • Statistieken te verzamelen over collectief en individueel gedrag om ons inschrijfsysteem te verbeteren (bijv. openingspercentages en doorklikpercentages van een e-mailcampagne)
 • U om feedback te vragen over onze producten en diensten om ons aanbod te verbeteren


3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent op onze e-mailnieuwsbrieflijst. Wanneer u zich uitschrijft, wordt uw e-mailadres geanonimiseerd. Terwijl gegevens over interesses en behoeften worden bewaard voor statistische doeleinden.

4. Wat zijn uw rechten??

U hebt het recht op informatie en het recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen en te wissen.

 • U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken.
 • U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door te klikken op de link in de nieuwsbrief die u ontvangt.
 • U kunt dit ook doen door een e-mail te sturen naar support@bzenbikes.com.

Indien u informatie wenst over uw persoonsgegevens, om deze te corrigeren of aan te vullen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via support@bzenbikes.com.

Gegevensbescherming - Testrit

 1. De door de testrijders verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het organiseren en uitvoeren van de aankoop van BZEN-fietsen, alsmede om informatie te verkrijgen over de ervaring met het rijden op BZEN-fietsen door de testrijders.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om de aankoop te kunnen uitvoeren.
 3. De testrijders die persoonsgegevens verstrekken, hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en met inachtneming van de wet, het recht om: a) gegevens te corrigeren, b) gegevens te wissen, c) gegevensverwerking te beperken, d) gegevens over te dragen, e) bezwaar te maken , f) toestemming te allen tijde in te trekken.
 4. BZEN zal van de deelnemers de volgende gegevens verzamelen: a) naam en voornaam, b) e-mailadres, c) telefoonnummer.
 5. BZEN zal eveneens volgende gegevens verzamelen van de klant: a) verzendingsadres.
 6. Testrijders en opdrachtgevers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
 7. BZEN verklaart dat de gegevens van testrijders en opdrachtgevers niet op geautomatiseerde wijze zullen worden verwerkt en niet zullen worden geprofileerd.
 8. De gegevens van de testrijders en opdrachtgevers zullen niet ter beschikking worden gesteld van externe entiteiten, behoudens de bij wet voorziene bepalingen.
 9. De gegevens van de testrijders en opdrachtgevers worden bewaard voor de periode die nodig is om de hierboven genoemde doelstellingen te bereiken.
 10. BZEN past technische en organisatorische maatregelen toe die gericht zijn op een adequate, op de bedreigingen en categorieën van gegevens afgestemde bescherming van de toevertrouwde persoonsgegevens. BZEN heeft passende maatregelen genomen om de mate van beveiliging te waarborgen die overeenstemt met het risico, rekening houdend met de stand van de technische kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, het doel en de context van de verwerking en het risico op schending van de rechten en vrijheden van personen met een variërende waarschijnlijkheid en ernst van de dreiging. De organisator houdt met name rekening met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking van gegevens als gevolg van:
  1) onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging,
  2) verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van gegevens,
  3) ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 11. BZEN neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot gegevens verzameld door de Ambassadeur of de geaccrediteerde partner.

Plugins

Sociale media: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin,…
Onze webpagina’s bevatten sociale plug-ins van sociale netwerken. Het is mogelijk dat persoonsgegevens van de bezoekers van de webpagina ook via deze plug-ins worden verkregen, aan de desbetreffende dienst worden doorgegeven en met de desbetreffende dienst van de bezoeker worden verbonden. Na het aanklikken van een social plug-in verkrijgt de betreffende aanbieder de informatie dat u de betreffende pagina van ons online-aanbod hebt bezocht If you do not want the association of your profile with the data supplier, you must log out from your user account before clicking on one of the social plug-ins. Indien u de associatie van uw profiel met de dataleverancier niet wenst, dient u uit te loggen uit uw gebruikersaccount alvorens op een van de social plug-ins te klikken.

YOUTUBE
Op onze website maken wij gebruik van de leverancier YouTube voor de integratie van video’s en ander materiaal.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Als u op deze hyperlinks klikt, wordt u rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de andere aanbieders. Meer informatie over de privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens vindt u direct op de website van deze bedrijven.

Als u een vraag hebt die hier niet wordt beantwoord, of als u aanvullende informatie wenst over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, kunt u contact met ons opnemen via support@bzenbikes.com

woman with a BZEN bike
Extra
200€ korting
bij elke bestelling van een
BZEN e-bike!
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onmiddellijk uw persoonlijke PROMO code.
Aanbod geldig tot 15.06.2024