Garantie en waarborg

Wanneer u een BZEN koopt, kunt u gerust zijn. Uw fiets wordt gedekt door een uitgebreide fabrieksgarantie die langer is dan de wettelijk verplichte garantie.  Het is belangrijk dat u steeds op uw fiets kan vertrouwen en er in goede omstandigheden van kan genieten. Daarom biedt BZEN 5 jaar waarborg op de frames en vorken.

Elke nieuwe BZEN-fiets heeft een wettelijke garantieperiode van 2 jaar vanaf de leveringsdatum. De garantie dekt onze frames en alle originele onderdelen tegen fabricage- en materiaalfouten.

Bij de verkoop van een gebruikte fiets (bijvoorbeeld een demofiets) is de garantie beperkt tot één jaar.

Deze garantie is beperkt tot de vervanging van het defecte frame of onderdelen en is de enige manier van garantie.

De vordering verjaart binnen een jaar na de dag waarop de koper het gebrek aan overeenstemming heeft geconstateerd, zonder dat deze termijn verstrijkt vóór het verstrijken van de in § 1 bedoelde termijn van twee jaar. Claims onder deze garantie moeten echter worden ingediend binnen twee maanden nadat de koper het gebrek heeft ontdekt. Zij moeten rechtstreeks op onze website onder Support/Garantie of per e-mail aan support@bzenbikes.com worden gemeld. Indien u geregistreerd bent op de BZEN website, zullen uw naam en e-mailadres dienen als aankoopbewijs. Als u zich niet op onze website hebt geregistreerd, stuur dan een kopie van uw factuur mee.

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, onjuiste montage of onderhoud van de fiets of de montage van onderdelen of accessoires. De garantie is niet van toepassing op schade of defecten veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing. Wijzigingen aan het frame of originele onderdelen maken deze garantie ongeldig. BZEN SRL is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade.

Arbeidskosten in verband met het vervangen van onderdelen vallen alleen onder de garantie als de keuze van de reparateur is goedgekeurd door BZEN.

Bovenop de wettelijke garantie verlenen wij vrijwillig een verlengde garantie van in totaal 5 jaar vanaf de factuurdatum voor BZEN-frames en BZEN-vorken, exclusief lagers en schokdempers en schade aan het lakwerk/anodisatie, vanaf modeljaar 2023.

Zonder de wettelijke garantierechten van de klant te beperken, gelden voor onze vrijwillige garantie de volgende aanvullende voorwaarden: De garantie dekt geen schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik zoals beschreven op onze website en in onze gebruiksaanwijzing van het betreffende product, zoals: Verwaarlozing van het product; wijzigingen aan het frame of de vork (bijvoorbeeld gravures of lakwerk); vallen; overmatige belasting; sprongen; installatie en wijziging van extra onderdelen die niet uitdrukkelijk door ons zijn goedgekeurd of vervanging van onze originele onderdelen door onderdelen die niet van vergelijkbare kwaliteit zijn.

Garantieclaims voor de verlengde garantie zijn beperkt tot de bovengenoemde punten, waarbij extra gemaakte kosten (zoals montage, transport, enz.) en extra kosten voor montage of materialen als gevolg van een wijziging van het model niet worden gedekt. In het kader van onze vrijwillige garantie draagt de klant deze kosten.

Onze vrijwillige garantie geldt alleen voor de eerste koper van het product.

2 jaar

GARANTIE

  • 2 jaar vanaf de factuurdatum
  • Alleen voor de onderdelen en de fabricagefouten die bestonden bij de levering
  • Onafhankelijk van de eigenaar
  • Naast de componenten dekt BZEN ook de verzendings- en arbeidskosten
guarantee plus

5 jaar

WAARBORG

  • 5 jaar vanaf de factuurdatum
  • Alleen voor de onderdelen en de fabricagefouten die bestonden bij levering
  • Uitsluitend van toepassing op het frame en de vork
  • Beperkt tot de eerste eigenaar
  • Verzend-, arbeids- en douanekosten (indien van toepassing) zijn voor rekening van de eigenaar
woman with a BZEN bike
Extra
200€ korting
bij elke bestelling van een
BZEN e-bike!
Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang onmiddellijk uw persoonlijke PROMO code.
Aanbod geldig tot 15.06.2024